Καλώς Ήρθατε στο Αρχείο Φοιτησάντων και Αποφοίτων της Α.Σ.Κ.Τ.

Η βιβλιοθήκη ανέλαβε, μετά από απόφαση της Συγκλήτου στη συνεδρίαση της 27ης Οκτωβρίου 2006, τη συγκρότηση του Ιστορικού αρχείου της Α.Σ.Κ.Τ.

Ως Ιστορικό Αρχείο ορίστηκαν τα πάσης φύσεως τεκμήρια, στα οποία αποτυπώνεται η ιστορία της Α.Σ.Κ.Τ. από τα πρώτα χρόνια της λειτουργίας της στο πλαίσιο του Σχολείου των Τεχνών μέχρι το 1975.

Σε πρώτη φάση συγκεντρώθηκαν στη βιβλιοθήκη τα βιβλία που εντοπίστηκαν στα επί μέρους αρχεία της Α.Σ.Κ.Τ., όπως, βιβλία πρακτικών των διοικητικών οργάνων, βιβλία μητρώων σπουδαστών κλπ.

Στη συνέχεια σχεδιάστηκε και δημιουργήθηκε μία βάση δεδομένων για τους φοιτήσαντες και αποφοίτους της Α.Σ.Κ.Τ. η ενημέρωσή της οποίας συνεχίζεται.

Μέχρις ότου ολοκληρωθεί η ενημέρωση της βάσης και διευθετηθούν θέματα που σχετίζονται με τα προσωπικά δεδομένα, μπορείτε να στέλνετε το αίτημά σας από τη φόρμα «Επικοινωνία». Παρακαλούμε να διευκρινίζετε την ιδιότητά σας και το σκοπό για τον οποίο θέλετε να χρησιμοποιήσετε τα στοιχεία που ζητάτε.